12:35, 01 Квітень 2020

ГО «Наука, Розвідка, Видобування» – неприбуткова організація, що має на меті сприяння розвитку геологічної галузі, стимулювання впровадження новітніх методів та інструментів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також підтримка та захист своїх членів у сфері надрокористування та гірничих відносин.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Законотворчість

Поширення на всіх рівнях законодавчих ініціатив, які полегшили б роботу підприємств, що працюють в сфері надрокористування.

Побудова діалогу

Підтримка підприємств у діалозі з державними органами управління геологорозвідувальної та гірничодобувної галузія.

Об’єднання

Об’єднання фахівців галузі, побудова партнерства та діалогу між компаніями та владою.

Аналіз та висвітлення

Аналіз та віддзеркалення важливих новин і подій; створення та висвітлення власних концепцій.

Спонсорська діяльність

Підтримка профільних заходів з метою обміну науковим та практичним досвідом в геологорозвідувальній та гірничовидобувній галузях.

Модернізація

Стимулювання заміни застарілих підходів в галузі надрокористування України та застосування міжнародних стандартів роботи.

БАЖАЄТЕ ДОЛУЧИТИСЬ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ?

Translate »