ГО «НРВ» продовжує цикл історій про геологів України – Михайло Клюшников

Михайло Клюшников – один із тих «широко відомих у вузькому колі» геологів, якому сучасна Україна має завдячувати своїм положенням на європейському геологічному майданчику. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор автор більш 120 наукових праць, яким він присвятив все свє життя.

Заслужений діяч науки УРСР, Михайло Миколайович Клюшников народився 14 липня 1905 у м. Києві. У 1928 році закінчив Київський вищий інститут Народної освіти.

Протягом 30-ти років (1945-1976) завідував кафедрою історичної геології геологічного факультету Київського університету.

Михайло Клюшников був одним із представників наукової школи палеонтолого-стратиграфічних досліджень кайнозойської історії Землі. Основним напрямком наукової діяльності було вивчення стратиграфії і палеонтології палеогенових відкладів півдня Східно-Європейської платформи із застосуванням палеогеографічного і порівняльно-літологічного методів.

Докторський ступінь отримав за цикл багаторічних систематичних досліджень, узагальнених у двох монографіях та статтях, присвячених проблемам стратиграфії та фауни нижньотретинних відкладів на території України. Цими працями уточнено попередню стратиграфічну схему розчленування нижньотретинних відкладів півдня СРСР та внесено корективи у загальноєвропейську шкалу палеогену.

Автор більш 120 наукових праць. Заслужений діяч науки УРСР (1959). Нагороджений медаллю “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», грамотами Міністерства геології УРСР.

Основні праці: Стратиграфия и фауна нижнетретичных отложений Украины.-К., 1958; раздел «Стратиграфия палеогена платформенной части УССР» до палеогенового тому «Стратиграфия СССР.М.,1960», «Історична геологія».-К.,1974.

Свій життєвий шлях закінчив у 1976 році,коли помер на 72 році життя.  Похований на Байковому кладовищі.