4:42, 04 Квітень 2020

Законодавство надрокористування

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 • Про Положення про Державну службу геології та надр України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391/2011
 • Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-10
 • Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/173/2008
 • Про затвердження Угоди про співробітництво між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією у сфері геологічних досліджень http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/378/2004
 • Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/802/2000
 • Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-2011-%D0%BF
 • Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2011-%D0%BF
 • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/593-2014-%D0%BF
 • Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси корисних копалин http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1257-2000-%D0%BF
 • Про затвердження  Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF
 • Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
 • Про затвердження Положення про надання гірничих відводів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF
 • Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF
 • Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/705-2011-%D0%BF
 • Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/865-94-%D0%BF
 • Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/979-2013-%D0%BF
 • Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF
 • Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF
 • Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1075-2008-%D0%BF
 • Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/865-94-%D0%BF
 • Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.07.2016 №256 «Про затвердження Положення про комісію з питань надрокористування» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0991-16
 • Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.20122 №303 «Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1097-11
 • Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22.10.2012 р. №538/1109 «Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/z2084-12
 • Наказ міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 р. №429 «Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції України». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1347-11
 • Наказ міністерства екології та природних ресурсів України від 15.02.2016 р. №56 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди надання надр у користування» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0308-16
 • Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 р. №263 «Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1157-13
 • Наказ державного комітету природних ресурсів України від 13.12.2004 р. №244 «Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0223-05
 • Накази Державної служби геології та надр України http://www.geo.gov.ua/storinka/nakazy-derzhgeonadr  
 • Перелік наданих спеціальних дозволів на користування надрами http://www.geo.gov.ua/storinka/perelik-nadanyh-specdozvoliv-na-korystuvannya-nadramy 
 • Галузева угода на 2017-2019 роки між Державною службою геології та надр України та Всеукраїнською профспілкою геології, геодезії та картографії
 • Проект Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61409
 • Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56470
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів”
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів”
 • Проект постанови Кабінету Міністрів УКраїни “Про внесення змін, відновлення дії та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”
 • Проект Закону “Про внесення зміни до статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо погодження надання надр у користування)”
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр України”
 • Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 • Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в Державну комісію України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу”
 • Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю”
 • Проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо встановлення відповідальності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр)”
 • Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра”
 • Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963”
Translate »