На Арабатській Стрілці обстежені родовища лікувальних грязей та термальних вод

Протягом 2018-2019 років, в рамках курортологічних робіт, на замовлення Щасливцевської сільської ради спеціалізованими підприємствами проведено роботи з оцінки наявних природних лікувальних факторів Арабатської Стрілки в межах території ради.

Обстежено чотири родовища (проявів) лікувальних грязей із загальними запасами понад 1,5 млн. м3, з яких відносно легко видобувні 200-250 тис. м3. Це, в першу чергу, стосується, так званих, Зяблівських озер, які в перспективі, за належного розвитку можуть стати мінерально-сировинною основою грязелікування на розглядуваній території. За сучасною класифікацією грязі високо мінералізовані, середньо та слабо сульфідні. За основними порівняльними показниками хімічний склад грязей практично ідентичний грязям кримського півострова – Сакського озера, озер Тобечік і Чокрак (Східний Крим), та покладу Чаплинського родовища затоки Сиваша, грязі якого вживаються по усій Україні та в багатьох країнах Європи.

Також на території сільської ради розташовані п’ять джерел (свердловин) підземних високо напірних термальних йодо-бромних вод високої мінералізації. Дві з них вже тривалий час використовуються для організованого (спеціалізована лікарня) та неорганізованого (у вигляді відкритого джерела-водойми) лікування; три свердловини перебувають у стані тимчасової консервації. З останніх, дві свердловини знаходяться на ділянках вельми перспективних для подальшого рекреаційно-господарського освоєння та організації на їх базі бальнеологічних закладів.

Крім того, на різних глибинах залягають ще три типа мінеральних вод йодо-бромних, борних, середньої мінералізації, таких, що мають широкий спектр застосування в санаторно-курортному лікуванні.

При цьому, Арабатська Стрілка одне з небагатьох місць на Азово-Чорноморському узбережжі України, які мають власні ресурси якісних підземних питних вод, що відповідають діючим вимогам «ДСанПІН 2.2.4-171-10. Державні санітарні правила і норми. Вода питна», і не потребують додаткової водопідготовки. Води аналогічної якості застосовуються у практиці, як мінеральні столові без специфічних компонентів. Провідною галузевою установою – Українським НДІМРтаК (Інститутом курортології) проведено вивчення води діючих свердловин на придатність до промислового розливу. Встановлено, що води відповідають вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови» і можуть бути використані для промислового розливу в пляшки, а також через бювети загального використання тощо, – як мінеральні питні природні столові.

Зазначені особливо цінні природні мінерально-лікувальні ресурси разом із сприятливим кліматом і унікальними мікрокліматичними умовами території, насиченої збагаченими іонами морського та степового повітря, в поєднанні з природно-комфортними рекреаційними пляжами та чистим морем, вже на найближчу перспективу можуть повністю забезпечити потреби широких верств населення України – у кваліфікованому санаторно-курортному лікуванні, реабілітації та у загальному оздоровленні, тобто у повноцінному морському відпочинку&